Druhá etapa nášho projektu uvažuje s výstavbou individuálnych zrubových rekreačných chát na území s celkovou rozlohou cca 65 000 m², ktoré je rozdelené na 58 budúcich stavebných pozemkov s rôznymi výmerami a umiestnením a plochu určenú na komerčné využitie v podobe stravovacích a športových zariadení.

Výmery pozemkov určených na výstavbu zrubových domov sa pohybujú od 462 m² vo vnútrozemí až po veľkorysých 2019 m² v prvej rade najbližšie k vode. Projekt teda uspokojí každého vrátane najnáročnejších klientov hľadajúcich luxus a dokonalé súkromie.

Pozemky určené na komerčné využitie poslúžia na vybudovanie stravovacích, športových a oddychových zariadení ako reštaurácia, športové plochy, detské ihrisko, altánok a pre ne určené parkovacie plochy.

V cene pozemkov je zahrnuté aj kompletné vybudovanie inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, bez plynu) a asfaltová prístupová komunikácia.

Informácie o domoch a ich cenách na vyžiadanie. Inšpiráciu k zrubom môžete čerpať tu.mara resort situacia 091

Legenda:

volne pozemky voľné
rezervovane pozemky rezervované
predane pozemky predané

 

Pozemok si môžete vybrať z nižšie uvedeného súpisu:

VOĽNÉ POZEMKY

číslo výmera pozemku cena pozemku cena podielov na ceste

celková cena pozemok 

+ podiely bez DPH

celková cena pozemok  

+ podiely s DPH

stav
13 1 569 209 970 € 8 050 € 212 020 € 254 424 €  
15 687 96 452 € 3 400 € 99 852 € 119 823 €  
16 624 88 617 € 3 300 € 91 917 € 110 300 €  
17 509 73 667 € 2 850 € 76 517 € 91 820 €  
43 549 43 920 € 2 850 € 46 770 € 56 124 € *
64 543 72 168 € 2 850 € 75 018 € 90 022 €  
65 522 69 247 € 2 850 € 72 097 € 86 516 €  
66 419 55 857 € 2 350 € 58 207 € 69 848 €  
67 2 457 135 135 € 12 650 € 147 785 € 177 342 € komerčný - reštaurácia
68 487 26 785 € 2 550 € 29 335 € 35 202 € komerčný - parkovisko pre reštauráciu

 

* Pozemok č. 43 sa predáva aj s rozostavanou zrubovou stavbou. Bližšie info na vyžiadanie.

 

PREDANÉ POZEMKY

číslo výmera pozemku cena pozemku cena podielov na ceste

celková cena pozemok 

+ podiely bez DPH

celková cena pozemok 

+ podiely s DPH 

stav
1 1 004 - - - - predaný
2 2 555 - - - - predaný
3 1 359 - - - - predaný
4 1 119 139 150 € 5 800 € 144 950 € 173 940 € predaný
5 1 596 207 480 € 8 300 € 215 780 € 258 936 € predaný
6 1 764 249 320 € 9 150 € 258 470 € 310 164 € predaný 
7 1 581 205 530 € 8 200 € 213 730 € 256 476 € predaný 
8 1 393 181 090 € 7 200 € 188 290 € 225 948 € predaný
9 1 553 201 890 € 8 050 € 209 940 € 251 928 € predaný 
10 1 588 206 440 € 8 250 € 214 690 € 257 628 € predaný
11 1 942 252 460 € 10 050 € 262 510 € 315 012 € predaný 
12 1 491 193 830 € 7 650 € 201 480 € 241 776 € predaný
14 736 104 213 € 4 050 € 108 263 € 129 916 € predaný
18 977 127 010 € 5 100 € 132 110 € 158 532 € predaný 
19 924 50 820 € 4 800 € 55 620 € 66 744 € predaný
20 621 34 155 € 3 150 € 37 305 € 44 766 € predaný
21 514 28 270 € 2 700 € 30 970 € 37 164 € predaný
22 475 26 125 € 2 400 € 28 525 € 34 230 € predaný
23 831 45 705 € 4 350 € 50 055 € 60 066 € predaný
24 752 41 360 € 3 900 € 45 260 € 54 312 € predaný 
25 889 48 895 € 4 650 € 53 545 € 64 254 € predaný
26 873 48 015 € 4 500 € 52 515 € 63 018 € predaný
27 693 38 115 € 3 550 € 41 665 € 49 998 € predaný
28 629 34 595 € 3 300 € 37 895 € 45 474 € predaný
29 688 37 840 € 3 600 € 41 440 € 49 728 € predaný
30 884 48 620 € 4 550 € 53 170 € 63 804 € predaný
31 961 52 855 € 4 950 € 57 805 € 69 366 € predaný
32 670 36 850 € 3 450 € 40 300 € 48 360 € predaný 
33 633 34 815 € 3 300 € 38 115 € 45 738 € predaný 
34 546 43 680 € 2 800 € 46 480 € 55 776 € predaný 
35 641 51 280 € 3 300 € 54 580 € 65 496 € predaný 
36 575 46 000 € 2 950 € 48 950 € 58 740 € predaný
37 530 42 400 € 2 750 € 45 150 € 54 180 € predaný
38 1 537 - - - - predaný
39 525 52 500 € 2 700 € 55 200 € 66 240 € predaný
40 584 46 720 € 3 000 € 49 720 € 59 664 € predaný 
42 984 78 720 € 4 950 € 83 670 € 100 404 € predaný
43 549 43 920 € 2 850 € 46 770 € 56 124 € predaný
44 592 47 360 € 3 000 € 50 360 € 60 432 € predaný
45 833 83 300 € 4 350 € 87 650 € 105 180 € predaný
46 1047 104 700 € 5 550 € 110 250 € 132 300 € predaný
48 714 71 400 € 3 700 € 75 100 € 90 120 € predaný
47 822 82 200 € 4 350 € 86 550 € 103 860 € predaný
49 683 68 300 € 3 600 € 71 900 € 86 280 € predaný
50 646 64 600 € 3 300 € 67 900 € 81 480 € predaný 
51 648 64 800 € 3 300 € 68 100 € 81 720 € predaný 
52 759 75 900 € 3 950 € 79 850 € 95 820 € predaný
53 462 46 200 € 2 400 € 48 600 € 58 320 € predaný
54 600 48 000 € 3 150 € 51 150 € 61 380 € predaný
55 641 51 280 € 3 300 € 54 580 € 65 496 € predaný
56 686 54 880 € 3 600 € 58 480 € 70 176 € predaný
57 571 45 680 € 3 000 € 48 680 € 58 416 € predaný
58 570 45 600 € 3 000 € 48 600 € 58 320 € predaný
59 765 42 075 € 3 900 € 49 475 € 59 370 € predaný
60 600 33 000 € 3 150 € 36 150 € 43 380 € predaný
61 676  37 180 € 3 450 € 40 630 € 48 756 € predaný
62 500 50 000 € 2 550 € 52 550 € 63 060 € predaný
63 478 65 109 € 2 400 € 67 509 € 81 011 € predaný