VŠETKY SIETE A ASFALTOVÉ KOMUNIKÁCIE VYBUDOVANÉ - k 30.11.2018

III. fáza výstavby IS a ciest

II. fáza výstavby IS a ciest - Blatné

I. fáza výstavby IS a ciest